SERVEIS

El Refugi dels Sentits

L’estimulació sensorial és una eina molt pràctica i eficaç en teràpia ocupacional i, especialment, en la cura de persones amb discapacitat i majors amb deteriorament cognitiu, perquè els ajuda a entrenar la ment i també la psicomotricitat, a través d’elements visuals, auditius, tàctils, olfactoris i gustatius.

El Refugi dels Sentits d’Alpi és un espai on es genera un ambient agradable, segur i relaxant, que permet que, a partir de diverses activitats sensorials, es treballin de manera efectiva diferents objectius relacionats amb la millora del desenvolupament de les competències de la persona i el seu benestar personal, com son:

l’augment quantitatiu i qualitatiu de la comunicació, reducció de l’estrès, relaxació, disminució de l’agitació conductual, activació i interès per l’entorn físic i social, potenciació de l’atenció i memòria, treball de l’autoestima i el coneixement d’un mateix, facilitar l’expressió d’emocions, potenciar un estat d’ànim positiu,…

"El refugi dels sentits és un instant per sentir-se a un mateix"