L'ENTITAT

Organigrama

La Asociación ALPI A.A.S. es regeix pel sistema de autogovern i pel principi de representació democràtica, mitjançant els següents òrgans de direcció, administració, gestió i representació:
la Assemblea General de socis
La Junta Directiva
ASOCIACIÓN ALPI, organigrama 2018

ASSEMBLEA DE SOCIS

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL AAS CAN SERRA
CENTRO OCUPACIONAL AAS CAN SERRA
LLAR-RESIDÈNCIA ALPI
LLAR-RESIDÈNCIA ALPI 242
COMPTABILITAT
COMUNICACIÓ
CONSULTORS EXTERNS: ASSESSORIA LEGAL, JURÍDICA, COMPTABLE I RELACIONS LABORALS