Serveis

Avui día, la Asociación Alpi, gestiona diferents serveis:

Asociación Alpi: Centre Especial de Treball

Centre especial de treball

Amb 39 treballadors amb discapacitat Intel·lectual, 4 educadors, una educadora social i un psicòleg. Treballen fent objectes d’artesania i manipulats.

Asociación Alpi, Centre Ocupacional

Centre ocupacional

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Amb 58 persones amb discapacitat Intel·lectual, 10 educadors, un psicòleg, una directora tècnica i treballadora familiar, en el qual treballen amb els/les usuaris/es, essent un dels principals objectius, aconseguir millorar i desenvolupar les seves capacitats en la majoria d’àrees: social, cognitiva, ocupacional,… els quals potencien les capacitats d’hàbits laborals a travès de manipulats i artesanía. També hi ha un servei ocupacional d’inserció, amb 15 persones amb discapacitat i 1 monitor, els quals a part de treballar aspectes d’ajust personal i social conserven i mantenen les seves capacitats i hàbits laborals per ajudar-los a millorar la seva relació amb l’entorn.

Llars-residència

Per últim, compten també, amb dues llars-residència per a 23 persones amb discapacitat, 12 educadors, una directora tècnica, una treballadora familiar i una educadora social. Aquí els usuaris, conviuen, fan les tasques de la llar i gestionen el seu oci ells mateixos, amb l’ajuda dels seus educadors.

Alpi també compta amb personal de cuina, de neteja, de comunicació i d’administració.

Com a òrgans directius, existeixen la junta directiva i una gerència.