SERVEIS

Llars-Residència

Les llars-residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar.

A les llars-residència s’ofereixen serveis d’atenció global orientats al manteniment i la millora de l’autonomia de les persones assistides: 

Serveis generals bàsics (acolliment, allotjament i manutenció)

Atenció a la salut i seguretat personal a la llar

La nostra entitat compta amb dos recursos residencials:

Llar-Residència Alpi

Amb equipaments d’acolliment residencial, amb una capacitat de 15 persones.

Llar-Residència 242

Amb equipaments d’acolliment residencial, amb una capacitat de 10 persones.