Política de Privacitat

El lloc web asociacionalpi.com es propietat de Asociación ALPI A.A.S.

La present política de privacitat te per objecte proporcionar informació sobre com   Asociación ALPI A.A.S. tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals Asociación ALPI A.A.S. amb CIF G- 08483067 amb adreça en Avgda. Can Serra, 60. 08906 Hospitalet del Llobregat (Barcelona), número de telèfon 93 437 47 50 y adreça de correu electrònic alpigestion14@gmail.com

Tractaments de dades

A continuació, es realitza una descripció dels tractaments efectuats per el Responsable del tractament:

Tractament FES-TE AMIC
Finalitat Gestió del donatiu i remissió del certificat de donació.
Legitimació Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable.
Termini de conservació El que determina la legislació aplicable.
Destinataris El banc de la seva targeta y número de compte.
Tractament APORTACIÓ
Finalitat Gestió de les aportacions i donatius i remissió del certificat de donació.
Legitimació Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable.
Termini de conservació El que determina la legislació aplicable.
Destinataris El banco de la seva targeta y número de compte.
Tractament VOLUNTARIS
Finalitat Gestió de la seva activitat como voluntari.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Tractament CONTACTE
Finalitat Gestió de la sol·licitud de contacte.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Termini de conservació Les dades es conservaran fins que finalitzi el tràmit de contacte i, en qualsevol cas, quan l’interessat revoqui el seu consentiment.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Es obligatori facilitar totes les dades?

Quan es demanen dades per a tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la solicitut efectuada.

Mètodes de tractament de dades

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d’emmagatzematge) i o manualment ( per exemple, en paper) durant el temps estricament necessari per a aconseguir les finalitats per les quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb aquest processament, Asociación ALPI A.A.S. ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per garantitzar la integritat i confidencialitat de les dades.

Tipus i font de dades processades

1) Dades de navegació

En principi, es possible, navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dades personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de les quals poden requerir l’ingrés de dades, mentre que en altres no es necessari.

Els sistemes informàtics i els procediments de software utilitzats per a operar en el lloc web adquireixen, com part del seu funcionament normal, certa informació personal que es transmeti implícitament en l’ús dels protocols de comunicació de Internet.

Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de la Asociació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris/visitants siguin identificats ( per exemple, a través de la seva adreça IP, noms de dominis de computadora utilitzats per connectar-se al lloc web, etc.)

Aquesta informació s’utilitza principalment per elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.

Aquestes dades de contacte web no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la investigació de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.

Cap dada derivada del servei web serà comunicat o disseminat a tercers no autoritzats.

Per obtenir més informació específicament en relació amb les cookies, consulti la secció dedicada (Política de Cookies).

Xarxes Socials

Grup Asociación Alpi de Facebook

1 – Al fer-se fan del nostre grup “Asociación Alpi – Organització sense ànim de lucre” de Facebook, mitjançant la opció “me gusta”, vostè consent que:

 1. a) El tractament de les dades de l’entorn de Facebook conforme les seves polítiques https://www.facebook.com/policy.php
 2. b) L’accés de Asociación ALPI A.A.S. a les dades contingudes en la llista de fans
 3. c) A que les noticies publicades sobre l’esdeveniment apareguin en el seu mur.

2 – Asociación ALPI A.A.S. no utilitzarà les seves dades per altres finalitats ni per enviar informació addicional.

3 – Si vostè vol donar-se de baixa, haurà de clicar sobre la pestanya “ya no me gusta”.

4 – En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i firmada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a Asociación ALPI A.A.S. avinguda Can Serra, 60, 08906 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) , o correu electrònic a alpigestion14@gmail.com .

En el context d’aquest tractament ha de tenir en comte que Asociación ALPI A.A.S. únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades com a fan de la pàgina. Qualsevol canvi dels mateixos s’haurà de realitzar a través de la configuració de usuari de Facebook.

Asociación Alpi de Twitter

1 – Al fer-se seguidor de “Asociación Alpi – Organització sense ànim de lucre” de Facebook, mitjançant la opció “me gusta”, vostè consent que:

 1. a) El tractament de les dades de l’entorn de twitter conforme les seves polítiques https://help.twitter.com/es/rules-and-policies#twitter-rules
 2. b) L’accés de Asociación ALPI A.A.S. a les dades contingudes en la llista de seguidors
 3. c) A que les noticies publicades sobre l’esdeveniment apareguin en el seu mur.

2 – Asociación ALPI A.A.S. no utilitzarà les seves dades per altres finalitats ni per enviar informació addicional.

3 – Si vostè vol donar-se de baixa, haurà de clicar sobre la pestanya “ dejar de seguir”.

4 – En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i firmada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a Asociación ALPI A.A.S. avinguda Can Serra, 60, 08906 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) , o correu electrònic a alpigestion14@gmail.com .

En el context d’aquest tractament ha de tenir en comte que Asociación ALPI A.A.S. únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades com a seguidor de la pàgina. Qualsevol canvi dels mateixos s’haurà de realitzar a través de la configuració de usuari de twitter.

Asociación Alpi de Instagram

1 – Al fer-se seguidor de “Asociación Alpi – Organització sense ànim de lucre” de Instagram, mitjançant la opció “me gusta”, vostè consent que:

 1. a) El tractament de les dades de l’entorn de Instagram conforme les seves polítiques https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 2. b) L’accés de Asociación ALPI A.A.S. a les dades contingudes en la llista de seguidors
 3. c) A que les noticies publicades sobre l’esdeveniment apareguin en el seu mur.

2 – Asociación ALPI A.A.S. no utilitzarà les seves dades per altres finalitats ni per enviar informació addicional.

3 – Si vostè vol donar-se de baixa, haurà de clicar sobre la pestanya “ dejar de seguir”.

4 – En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i firmada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a Asociación ALPI A.A.S. avinguda Can Serra, 60, 08906 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) , o correu electrònic a alpigestion14@gmail.com .

En el context d’aquest tractament ha de tenir en comte que Asociación ALPI A.A.S. únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades com a seguidor de la pàgina. Qualsevol canvi dels mateixos s’haurà de realitzar a través de la configuració de usuari de Instagram.

Asociación Alpi de Youtube

1 – Al fer-se seguidor de “Asociación Alpi – Organització sense ànim de lucre” de Youtube, mitjançant la opció “suscribirse”, vostè consent que:

 1. a) El tractament de les dades de l’entorn de youtube conforme les seves polítiques https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=es&gl=ES
 2. b) L’accés de Asociación ALPI A.A.S. a les dades contingudes en la llista de seguidors
 3. c) A que les noticies publicades sobre l’esdeveniment apareguin en el seu mur.

2 – Asociación ALPI A.A.S. no utilitzarà les seves dades per altres finalitats ni per enviar informació addicional.

3 – Si vostè vol donar-se de baixa, haurà de clicar sobre la pestanya “ dejar de suscribirse”.

4 – En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i firmada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a Asociación ALPI A.A.S. avinguda Can Serra, 60, 08906 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) , o correu electrònic a alpigestion14@gmail.com .

En el context d’aquest tractament ha de tenir en comte que Asociación ALPI A.A.S. únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades com a seguidor de la pàgina. Qualsevol canvi dels mateixos s’haurà de realitzar a través de la configuració de usuari de Youtube.

Cóm pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’ autorització que va donar en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la adreça de correu electrònic alpigestion14@gmail.com o por correu postal a la Avgda. Can Serra, 60 08906 Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a la adreça de correu electrònic alpigestion14@gmail.com o por correu postal a la Avgda. Can Serra, 60 08906 Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’ Identitat, passaport o document legal vàlid que l’ identifiqui.

Asociación ALPI A.A.S. l’ informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’ un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini de dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de la ampliació del termini dintre del primer mes.

Si considera que no hem donat resposta adequada a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant la Autoritat Competent.